Kontakt
<MEDIA SERVICE Biuro Obrotu Nieruchomościami

Sulechów, Armii Krajowej 94, tel.: (68) 385 94 39


Magdalena Krojcig
magdalena.krojcig@media-service.pl
tel. 795 13 12 41

Marek Szylkin
marek.szylkin@media-service.pl
 tel. 662 162 799

Robert Lamenta
imsn@op.pl